88/BŁiI/18/JSz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.07.2018 godz. 11:30

CPV: 32428000-9, 32420000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Sukcesywna modernizacja urządzeń ASR1002-F sieci OST112 w węzłach KWP w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST112

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 29.05.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 103-234809 w dniu 01.06.2018 r.