128/BF/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 12.06.2018 godz.09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 10-12 października 2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 29.05.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 103-236140