106/Ctr/18/AK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.07.2018 godz. 09:30

CPV: 34110000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup pojazdów nieoznakowanych kombivan w ilości 3 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 2 sztuk w zamówieniu opcjonalnym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 04.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 105-239209 w dniu 05.06.2018 r.