132/Ctr/18/TJ/NFOŚ - 2018 - Zamówienia publiczne

132/Ctr/18/TJ/NFOŚ

Termin składania ofert: 17.07.2018 godz. 10:00

CPV: 34521300-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa 6 szt. łodzi kategorii R-2

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 04.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 105-239205 w dniu 05.06.2018 r.