118/Ckt/18/MR - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 21.06.2018 godz. 10:30

CPV: 30191400-8

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na dostawę niszczarek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 11.06.2018 r. pod numerem 559606-N-2018