139/Cir/18/EJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 16.07.2018 godz: 09:30

CPV: 45000000-7, 45311200-2, 45331220-4, 45314300-4, 45312100-8, 51212000-1

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Przebudowa budynku A część wysoka na terenie obiektu Komendy Głównej Policji przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 14.06.2018 r. pod numerem 568487-N-2018

Pliki do pobrania