138/Cut/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.07.2018 godz. 09:30

CPV: 35321100-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa pistoletów samopowtarzalnych kal. 9x19 mm w ramach dwóch zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 12.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 113-256569 w dniu 15.06.2018 r.