148/BŁiI/18/DG/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

148/BŁiI/18/DG/PMP

Termin składania ofert: 25.07.2018 godz. 09:30

CPV: 32252000-4, 30213200-7, 32260000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy (Modernizacja indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) – Zakup sprzętu telefonii komórkowej w ramach umowy ramowej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 13.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 113-256716 w dniu 15.06.2018 r.