144/Ctr/18/DG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.07.2018 godz. 09:30

CPV: 34110000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup 25 szt. pojazdów nieoznakowanych kombi w ramach zamówienia podstawowego oraz do 15 szt. pojazdów nieoznakowanych kombi w ramach zamówienia opcjonalnego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 12.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 113-256622 w dniu 15.06.2018 r.