137/BŁiI/18/AK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 25.07.2018 godz. 09:30

CPV: 30125110-5; 301124300-7; 30125100-2

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup materiałów eksploatacyjnych do obsługi urządzeń drukujących

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 13.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 114-258923  w dniu 16.06.2018 r.