157/BF/18/KK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 26.06.2018 godz. 13:00

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich i gastronomicznych na potrzeby Komendy Głównej Policji w terminie 19-24 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 18.06.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 115-262477