135/Cut/18/EZ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 05.07.2018 godz. 10:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Dostawa ręcznych miotaczy pieprzu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 19.06.2018 r. pod numerem 573167-N-2018