158/BF/18/AP/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

158/BF/18/AP/FBW

Termin składania ofert: 28.06.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Wdrożenie Systemu Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.06.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 116-264451