159/BF/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.07.2018 godz. 9:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby szkolenia organizowanego w dniach 10-12 października 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspołnot Europejskich w dniu 19.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 117-266689 w dniu 21.06.2018 r.