150/Cut/18/TJ/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

150/Cut/18/TJ/FBW

Termin składania ofert: 07.08.2018 godz. 10:00

CPV: 34711200-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa bezzałogowych statków powietrznych (BSP) wraz z osprzętem i dronami szkoleniowymi

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspołnot Europejskich w dniu 19.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 118-267557 w dniu 22.06.2018 r.