142/Ctr/18/DG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.07.2018 godz. 09:30

CPV: 34110000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup 36 szt. pojazdów nieoznakowanych typu SUV lub Crossover (+5 szt. w prawie opcji)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.06.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 118-267552