145/Cut/18/DG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.07.2018 godz. 10:30

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup amunicji specjalnej w ramach 5 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 19.06.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 118-267572