169/BF/18/AP/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

169/BF/18/AP/FBW

Termin składania ofert: 10.07.2018 godz.09:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników dwóch edycji warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Komendę Główną Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspołnot Europejskich w dniu 29.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 124-283200 w dniu 30.06.2018 r.