172/BF/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 11.07.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników szkolenia realizowanego w dniach 19-21 września lub 26-28 września 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 27.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 124-283184 w dniu 30.06.2018 r.