151/BŁiI/18/RG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.08.2018 godz. 09:30

CPV: 64110000-0

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek nierejestrowanych, poleconych, rejestrowanych i paczek oraz ich zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA, Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 29.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 125-285546 w dniu 03.07.2018 r.