140/Ctr/18/AK/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

140/Ctr/18/AK/PMP

Termin składania ofert: 09.08.2018 godz. 09:30

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa 30 sztuk pojazdów typu kombi van w policyjnej wersji oznakowanej oraz 5 sztuk w zamówieniu opcjonalnym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 29.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 125-284447 w dniu 03.07.2018 r.