166/Cut/18/MP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 09.08.2018 godz. 09:30

CPV: 35330000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa amunicji specjalnej do strzelb gładkolufowych kal. 12/70

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspołnot Europejskich w dniu 29.06.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 125-284598 w dniu 03.07.2018 r.