176/Ckt/18/JSz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.07.2018 godz. 09:30

CPV: 18410000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Produkcja i dostawa 416 kpl. mundurów letnich w kamuflażu typu „MULTICAM

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 5.07.2018 r. pod numerem 582681-N-2018