136/BŁiI/18/JSz/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

136/BŁiI/18/JSz/PMP

Termin składania ofert: 21.08.2018 godz. 09:30

CPV: 30232110-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na modernizację urządzeń wielofunkcyjnych małogabarytowych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspołnot Europejskich w dniu 03.07.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 127-289003 w dniu 05.07.2018 r.