167/Cut/18/EJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.07.2018 godz. 9:30

CPV: 33111000-1

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa urządzenia rentgenowskiego służącego do detekcji podejrzanych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 04.07.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 127-289186  w dniu 5.07.2018 r.