141/BŁiI/18/TG/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

141/BŁiI/18/TG/PMP

Termin składania ofert: 30.08.2018 godz.09:30

CPV: 30211300-4

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostarczenie platformy sprzętowej dla Systemu ERCDŚ

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 04.07.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 128-291225  w dniu 6.07.2018 r.