156/Cut/18/KK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 17.08.2018 godz.11:30

CPV: 35331300-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa granatów w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego) i opcjonalnego, z podziałem na pięć zadań

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 06.07.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 129-293679  w dniu 7.07.2018 r.