186/BF/18/DG/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

186/BF/18/DG/FBW

Termin składania ofert: 18.07.2018 godz. 10:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych dla uczestników III spotkania CARIN dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach projektu pn. „CARIN” nr ISFP-2016-AG-EBA-CARIN

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspołnot Europejskich w dniu 06.07.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 130-297496 w dniu 10.07.2018 r.