179/BŁiI/18/MP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.07.2018 godz. 09:30

CPV: 72611000-6, 72253200-5

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup usługi świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu serwerowego KGP/KWP/KSP systemów wewnętrznych Policji wraz z asystą techniczną

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 10.07.2018 r. pod numerem 585621-N-2018