120/BŁiI/18/MP/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

120/BŁiI/18/MP/PMP

Termin składania ofert: 23.08.2018 godz. 9:30

CPV: 30213500-0, 30213200-7, 30213100-6, 48420000-8

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa urządzeń pełniących rolę Mobilnych Terminali Noszonych oraz licencji MDM

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 09.07.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 132-300136 w dniu 12.07.2018 r.