185/BŁiI/18/TJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 30.07.2018 godz. 10:00

CPV: 32236000-6

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup radiotelefonów kamuflowanych noszonych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 12.07.2018 r. pod numerem 586789-N-2018

Polska Policja