197/BF/18/JT - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.07.2018 godz.13:00

CPV: 55520000-1

Wartość zamówienia:

Zakup usługi gastronomicznej dla uczestników "III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Policyjne Archiwa X"