198/BF/18/ESz/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

198/BF/18/ESz/FBW

Termin składania ofert: 31.07.2018 godz. 10:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych dla uczestników szkolenia w ramach projektu pn. "Zwiększenie potencjału Policji w wykonywaniu geoprzestrzennych analiz kryminalnych" nr PL/2017/PR/0010, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 17.07.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 137-313739 w dniu 19.07.2018 r.