171/BF/18/AK/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

171/BF/18/AK/FBW

Termin składania ofert: 31.07.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników trzech spotkań roboczych w ramach projektu "Obserwacja transgraniczna" nr PL/2017/PR/0013

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 17.07.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 137-313741 w dniu 19.07.2018 r.