180/Cir/18/KK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 14.08.2018 godz. 09:30

CPV: 45000000-7 ; 45311200- 2; 51212000- 1

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Modernizacja kontroli dostępu w obiektach KGP przy ul. Wiśniowej 58, ul. Taborowej 33B, ul. Taborowej 33C i ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 20.07.2018 r. pod numerem 590923-N-2018