203/Cut/18/EJ/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

203/Cut/18/EJ/PMP

Termin składania ofert: 04.09.2018 godz. 09:30

CPV: 3233100-7

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa systemu kamer nasobnych dla jednostek Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 16.07.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 138-314746 w dniu 20.07.2018 r.