189/BŁiI/18/AK/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

189/BŁiI/18/AK/PMP

Termin składania ofert: 27.08.2018 godz. 09:30

CPV: 48730000-4; 48821000-9

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego typu SIEM (Security Information and Event Management).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.07.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 139-317056 w dniu 21.07.2018 r.