165/Cut/18/MP/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

165/Cut/18/MP/FBW

Termin składania ofert: 21.09.2018 godz. 09:30

CPV: 35200000-6

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Dostawa mobilnego systemu wizualizacji przestrzennej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.07.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 139-317059 w dniu 21.07.2018 r.