196/BŁiI/18/EJ - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 02.08.2018 godz. 09:30

CPV: 32424000-1

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup modułów połączeniowych na potrzeby Centralnych Systemów Internetowych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.07.2018 r. pod numerem 593584-N-2018