153/Cut/18/ESz/NFOŚ - 2018 - Zamówienia publiczne

153/Cut/18/ESz/NFOŚ

Termin składania ofert: 10.08.2018 godz. 09:30

CPV: 35200000-4

Wartość zamówienia:

Dostawa dwóch zestawów sprzętu wyważeniowego oraz trzech zestawów uniwersalnych narzędzi hydraulicznych (nożyco - rozpierarki)