155/Cut/18/KK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 10.08.2018 godz. 11:00

CPV: 38651600-9

Wartość zamówienia:

"Dostawa przystawki termowizyjnej do karabinu snajperskiego w liczbie 5 kpl." prowadzonego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. z 2018 r. poz. 319)