214/BF/18/RG/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

214/BF/18/RG/FBW

Termin składania ofert: 10.08.2018 godz. 10:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich oraz obsługa cateringowa uczestników szkolenia współfinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu pn. "Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 03.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 150-345535 w dniu 07.08.2018 r.