193/Ckt/18/EZ/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

193/Ckt/18/EZ/FBW

Termin składania ofert: 17.08.2018 godz. 10:30

CPV: 39294100-0

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup materiałów promocyjnych i szkoleniowych na potrzeby projektu realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Wprowadzenie w Policji Elektronicznej Rejestracji Śladów i Przedmiotów"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 08.08.2018 r. pod numerem 599923-N-2018