218/Ctr/18/ESz - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 22.08.2018 godz. 09:30

CPV: 34110000-3

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zakup pojazdów nieoznakowanych 4x4 w ilości 2 sztuk w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz 1 sztuki w zamówieniu opcjonalnym

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 06.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 152-348460 w dniu 09.08.2018 r.