220/BF/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 20.08.2018 godz.9:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych podczas szkolenia organizowanego przez Komendę Główną Policji w dniach 17-21 września 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 08.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 152-349722 w dniu 09.08.2018 r.