226/BF/18/MR/FBW - 2018 - Zamówienia publiczne

226/BF/18/MR/FBW

Termin składania ofert: 20.08.2018 godz. 10:30

CPV: 55300000-3

Wartość zamówienia:

Zakup usług cateringowych dla 32 osób podczas szkoleń prowadzonych przez BMWP KGP w ramach projektu z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Wdrożenie Systemu Wymiany Informacji z Europolem w Zarządach Terenowych CBŚP”, które świadczone będą w okresie 04 września 2018 r. – 11 grudnia 2018 na terenie 11 miast