216/BF/18/AK - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 23.08.2018 godz. 10:30

CPV: 55120000-7, 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych na potrzeby dwóch odpraw organizowanych przez Komendę Główną Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 156-359047 w dniu 16.08.2018 r.