231/BF/18/AP - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 29.08.2018 godz. 09:30

CPV: 55120000-7; 55300000-3

Wartość zamówienia: powyżej 750.000 euro

Zakup usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników odprawy szkoleniowej organizowanej przez Komendę Główną Policji w terminie 25 – 28 września 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 17.08.2018 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 159-365568