209/BŁiI/18/JSz/PMP - 2018 - Zamówienia publiczne

209/BŁiI/18/JSz/PMP

Termin składania ofert: 08.11.2018 godz. 11:30

CPV: 30213000-5; 30231300-0; 30230000-0; 30213100-6; 30237100-0; 30230000-0; 48732000-8;

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Zawarcie umowy ramowej na zakup stanowisk badawczych z zakresu badań informatycznych na potrzeby laboratorium kryminalistycznych Policji

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 21.08.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2018/S 161-368012 w dniu 23.08.2018 r.