219/Ctr/18/TG - 2018 - Zamówienia publiczne

Termin składania ofert: 03.09.2018 godz.9:30

CPV: 39522530-1, 34220000-5, 31000000-6, 39000000-2

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Zakup namiotów pneumatycznych z wyposażeniem

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 24.08.2018 r. pod numerem 608257-N-2018